Persoonlijke noot bij Foucaults Bekentenissen van het vlees


Foucaults Bekentenissen van het vlees postuum gepubliceerd! | Boom Filosofie

Uit het artikel:

Wat betreft het onderwerp en de historische periode is dit boek behoorlijk afwijkend van Foucaults overige werk. In schrijfstijl lijkt het op de andere twee late delen van de Geschiedenis van de seksualiteit en zijn colleges aan het Coll├Ęge de France. De gedurfde en provocerende toon uit eerdere boeken is afwezig. Daarnaast is een heel boek over kerkvaders wel heel iets anders dan de kritiek op de moderne maatschappij en filosofie waarmee Foucault bekend werd.

Het boek zal daarom sommige liefhebber van Foucault wat minder aanspreken. Maar anderen zullen het zelfonderzoek om in eigen denken en willen tussen geoorloofd en ongeoorloofd te onderscheiden juist een interessante nieuwe dimensie in Foucaults werk vinden. Zeker zal het boek ook nieuwe lezers, zoals religieonderzoekers, naar Foucaults werk trekken.


Niet gepubliceerde persoonlijk fragment:

Mij boeit dit boek. Waarom? Toen ik studeerde, vond ik Foucault een fascinerende filosoof vanwege zijn dwarse positie ten opzichte van de universele rede van de Verlichting. Maar die kritiek op universele grondslagen greep mij persoonlijk nog veel meer doordat het ook aansloot bij het uiteenvallen of verschuiven van de religieuze basis in mijn leven. Kerk en Christelijke school bepaalden toen ik jong was mijn wereldbeeld en levensinstelling. Ik herinner me hoe ik als tiener flink in vertwijfeling raakte als ik gedachten kreeg over bijvoorbeeld het ontstaan van de aarde. Dat ging niet over de filosofische vraag wat we wel en niet kunnen kennen. Het waren angstige vragen van moreel-religieuze aard: Mag ik wel denken wat ik nu denk? Wat gebeurt er met je als je gedachten overkomen die niet van God uitgaan? Precies dit wantrouwen, het schiften en zuiveren van eigen gedachten was het onderwerp van fragmenten uit De bekentenissen van het vlees die in artikelvorm wel waren verschenen gingen. Vandaar dat ik altijd uitkeek naar de uitwerking van zulke aspecten van zelfreflectie in dit lang achtergehouden werk.