woensdag 28 april 2010


"Design your own life: Over ethiek en gebruiksvriendelijk ontwerpen" is de titel van een bijdrage van mijn hand aan het zojuist verschenen boek Moralicide: Nieuwe morele vocabulaires voor technologie. (M. Huijer en M.Smits, red., Kampen: Klement, 2010)

New publication in Dutch on contemporary ethics of technology