PhD thesis (Proefschrift)


Download thesis
Download Stellingen/Propositions


The design of our own lives is about how technology guides and changes us. The book brings together converging trends in design theory and philosophy of technology concerning the mutual adaptation of technologies and humans. The aim is to contribute to the understanding of the impact of technology on us, to consider how this knowledge can be applied in design practice, as well as to discuss ethical questions about behavior guiding design.

The book begins by discussing the themes of user guiding and changing technology in relation to design for usability. Next the project is compared to the tradition of socially engaged and utopian design. The central part sets out philosophical and ethical research on the interrelations between humans and technology.

The work of the French philosopher Michel Foucault is of key importance to this study and is used for elaborating a framework of ‘technical mediation and subjectivation’. In this approach, technology is not set in opposition to human freedom and morality; rather coping with the influences of technology is seen as part of becoming a moral subject.

The ethics of technology developed after Foucault focuses on care for the quality of our interactions and fusions with technology. Hybridization is central to the approach: it is not to be rejected, neither is it the greatest danger, but it does deserve the greatest care. We are called upon to care for the design of our own lives.

The book contains a variety of examples. A case study about the RFID public transport e–paying system in the Netherlands (OV chip card), for instance, serves to illustrate how social and ethical aspects — from usability to privacy and security issues — can be assessed from the perspective of product impact on users.

Steven Dorrestijn (born 1977, Netherlands) graduated in Philosophy of Science, Technology and Society at the University of Twente in 2004. He also followed a two–year program in mechanical engineering and courses on the history of design. In 2005–2006 Dorrestijn studied philosophy in Paris with the support of a grant from the French Government. This PhD research was conducted at the University of Twente, Netherlands, from 2007 until 2012.
  

  
Korte samenvatting


The design of our own lives gaat over hoe techniek ons stuurt en verandert. Verschillende trends in de ontwerptheorie en techniekfilosofie met betrekking tot de aansluiting tussen mens en techniek worden bij elkaar gebracht. Het doel is om bij te dragen aan begrip van de invloed van techniek op gebruikers, de toepassing van deze kennis in de ontwerppraktijk, en bovendien om ethische vragen rond gebruikersbeïnvloedende techniek aan de orde te stellen.

Het boek begint met een bespreking van het thema van gebruikersbeïnvloedende techniek in relatie tot ‘design for usability’. Daarna wordt het project afgezet tegen de traditie van sociaal geëngageerd en utopisch ontwerpen. Het centrale deel van de studie bestaat uit een filosofisch en ethisch onderzoek naar de onderlinge afhankelijkheid tussen mensen en techniek.

Het werk van de Franse filosoof Michel Foucault staat centraal in deze studie en wordt gebruikt voor de uitwerking van het onderzoekskader van ‘technische mediatie en subjectivering’. In deze benadering staat techniek niet tegenover de menselijk vrijheid en de ethiek; het omgaan met de invloeden van techniek wordt juist gezien als een onderdeel van moreel subject worden. 

De techniekethiek, ontwikkeld in het voetspoor van Foucault, richt zich op de kwaliteit van de interactie en verbinding met techniek. In deze benadering staat hybridisering centraal. De ethiek moet de hybridisering van mens en techniek niet vermijden; en ook niet bestrijden als het grootste gevaar, maar hybridisering verdient wel de grootste zorg. De uitdaging waar we voor staan is om zorg te dragen voor het ontwerp van ons eigen bestaan.

De studie bevat vele voorbeelden. Een casestudy over de OV-chipkaart, bijvoorbeeld, dient om te illustreren hoe sociale en ethische aspecten — van gebruiksgemak tot zorg over privacy en beveiliging — kunnen worden geanalyseerd vanuit het kader van de invloed van techniek op gebruikers.Steven Dorrestijn (1977) behaalde een diploma Wijsbegeerte van wetenschap, technologie en samenleving aan de Universiteit Twente in 2004. Hij studeerde ook twee jaar Werktuigbouwkunde en volgde vakken over Designgeschiedenis. In 2005-2006 studeerde Dorrestijn filosofie in Parijs met een studiebeurs van de Franse Regering. Dit promotieonderzoek werd uitgevoerd aan de Universiteit Twente tussen 2007 en 2012.

More pictures