Ethical Readiness Check


Ethical Readiness Check voor Innovaties in zes eenvoudige vragen over doel en middel

Onderzoeksgroep Ethiek & Technologie, Saxion UAS


Iedereen kent de eenvoudige definitie van technologie als een middel voor een doel en ook het ethische principe dat het middel (de techniek) geen doel moet worden. Voor ethiek en techniek is dus van belang om het doel voor ogen te houden. Een onmisbare techniekfilosofische toevoeging voor ethiek en techniek is om ook onderzoek te doen naar de effecten van het technische middel. Hieruit volgt een korte Ethical Readiness Check voor innovaties in zes vragen over doel en middel:
  • Dient de innovatie een goed doel, of is het bedenkelijk of omstreden? 
  • Is het doel eenduidig, of zijn er conflicterende waarden?
  • Zijn er (heimelijke) bijbedoelingen?
  • Werkt het middel voor het beoogde doel?
  • Kan het middel worden misbruikt, voor oneigenlijk doelen?
  • Welke onbedoelde (neven)effecten kan het middel hebben?
De Ethical Readiness Check kan op elk moment in een project worden gedaan (herhaald). De vragen helpen een innovatie te toetsen, maar nodigen ook uit tot ethische reflectie in bredere zin. De vragen kunnen helpen bij reflectie over visie of roadmap en dragen bij aan professionalisering op het gebied van maatschappelijk verantwoord innoveren

Contact
Meer informatie over de Ethical Readiness Check? Neem contact met ons op:
Steven Dorrestijn: s.dorrestijn@saxion.nl