vrijdag 21 september 2012

PhD defense Steven Dorrestijn: October 10th at 14:30

Announcement / AankondigingIt is my pleasure to announce the public defense of my PhD thesis on Wednesday the 10th October 2012 at 14:30 in Berkhoff Room, Waaier building, University of Twente. 

You are welcome at the defense. I appreciate if you can let me know in advance if you plan to attend.

The defense will be followed by a reception.

*

Graag kondig ik de openbare verdediging aan van mijn proefschrift in 
de Berkhoff zaal, gebouw de Waaier, Universiteit Twente op Woensdag 10 oktober om 14:30 uur. 

U bent welkom om de verdediging bij te wonen. Graag hoor ik het van tevoren als u van plan bent om te komen.

Na afloop is er een receptie.

*

Steven Dorrestijn
06-22253452

Paranymphs / paranimfen
Lucie Dalibert (l.dalibert@utwente.nl)
Tjerk Timan (t.timan@utwente.nl)