maandag 29 mei 2017

Nagesprek The Circle, 1 juni, Concordia (Dutch)

Na afloop van de vertoning van de film The Circle op 1 juni in Concordia in Enschede gingen Peter-Paul Verbeek, Steven Dorrestijn en Thijs Geerdink in discussie over de gevolgen, kansen en bedreigingen van de stormachtige ontwikkeling van technische mogelijkheden en het gebruik van social media.


Techniek hoort bij de mens, als brenger van comfort en vooruitgang, maar ook als noodzaak omdat de mens zonder techniek niet eens zou kunnen overleven. Tegelijkertijd brengt techniek gevaren met zich mee: ongelukken, milieuvervuiling, en controle over heel het leven zoals in The Circle. In de film verandert het beeld van een technische utopie langzaam maar zeker in dystopische nachtmerrie. Dat geeft te denken: We kunnen niet zonder techniek, maar hoe groot zijn de gevaren en hoe kunnen we daar op een goede manier mee omgaan?