woensdag 1 juli 2015

The Moral of Things

Lecture on Thursday 2 october in Het Nieuwe Instituut, Rotterdam. (see website)


The Information Machine (1958). Charles & Ray Eames. Courtesy of Prelinger Archive.

Het Nieuwe Instituut, in collaboration with research fellow Ruben Jacobs (cultural sociologist), organises two evenings under the title Soft Strategies, a reference to the way in which designers can make technological objects more 'human'. On July 2, design historian Timo de Rijk and technology philosopher Steven Dorrestijn explore the history and theory behind the - often invisible - morality of objects. What ethical considerations underlie the creation of objects and how can we make this visible?
*
Het Nieuwe Instituut organiseert in samenwerking met Fellow Ruben Jacobs (cultuursocioloog) twee avonden onder de titel Soft Strategies, een verwijzing naar de manier waarop ontwerpers technologische objecten ‘menselijker’ kunnen maken. Op 2 juli verkennen we met designhistoricus Timo de Rijk en techniekfilosoof Steven Dorrestijn de geschiedenis en theorie achter de - vaak onzichtbare - moraal van objecten. Welke ethische overwegingen liggen ten grondslag aan de totstandkoming van objecten en hoe kunnen we deze zichtbaar maken?