woensdag 22 juli 2015

Latour en Dooyeweerd (Dutch)

Nieuw artikel, verschenen in Denkwijzer (en in Soφie)

Hoe techniek kruist met ethiek, politiek en religie: Bij Latour en Dooyeweerd. 


Bruno Latour is bekend van de actor-netwerk theorie, maar zijn recente filosofische hoofdwerk draait helemaal om waarden (Enquête sur les modes d’existence, 2012). Ook religie hoort daarbij. Latours onderzoek naar wetenschap en techniek blijkt verrassenderwijze zelfs voortgekomen uit zijn interesse in theologie en bijbeluitleg uit zijn tijd als “militant katholiek student” ("Biographie d'une enquête". Archives de philosophie, 75(4)). Latours notie van een onderzoek naar de manieren van zijn lijkt erg op een centraal thema in de filosofie van Herman Dooyeweerd (Wijsbegeerte der wetsidee), namelijk de modale aspecten (wetskringen, zijnswijzen). Nog opmerkelijker wordt het omdat beide benaderingen hetzelfde aantal zijnswijzen tellen, namelijk vijftien. Vandaar deze vergelijking tussen beide denkers, toegespitst op techniek en cultuur. 
The Crossings of Technology with Ethics, Politics, and Religion: On Latour and Dooyeweerd. (new article in Dutch)

Bruno Latour is known for the actor-network theory, but quite surprisingly, his recent An Inquiry Into Modes of Existence (2013) is all about values, including religion. Latour even states that his researches into technology developed from his interest in theology and biblical exegese when he was "a militant catholic student" ("Biography of an inquiry". Social Studies of Science, 43(2)). Latour's notion of "modes of existence" very much resembles a central theme in the work of Dutch philosopher Herman Dooyeweerd, namely of the modes of being (or modal aspects, or law spheres) (A New Critique of Theorethical Thought). Even more remarkable is that the number of modes is in both cases fifteen. Hence this comparison of both thinkers, with a special focus on technology and culture.