donderdag 27 september 2018

HersTELT (Dutch)

Op 8 nov 2018 werk ik mee aan het symposium HersTELT op saxion, met de lezing:
Je kan wel ziek of gezond zijn, maar je kan beter worden
Raadselachtige titel? De ondertitel is: "Filosofische reflecties over de betekenis van herstel en de paradox van hulp bij zelfhulp." Wees welkom op het symposium.

Van de website:


"In de huidige transities in de zorg is het Zelfregie wat telt. De sprekers die tijdens symposium HersTELT spreken, vertellen u over balans zoeken tussen gelijkheid en uniciteit, autonomie en relationaliteit."