vrijdag 5 oktober 2018

Foucault over subjectivering (Dutch)Begin 2018 is postuum Les aveux de la chair, deel IV van de Geschiedenis van de seksualiteit van Michel Foucault verschenen. 

Dat is een opzienbarende en langverwachte gebeurtenis. Door Foucaults plotselinge dood in 1984 was het meerdelige boekproject onvoltooid gebleven. De kort voor zijn dood verschenen delen II en III (L'usage des plaisirs; Le souci de soi), lieten een heroriëntatie zien, waarbij de thema's weten en macht (centraal in deel I, La volonté due savoir) werden aangevuld met het perspectief van het subject. 

Een Nederlandse vertaling van de postume uitgave zal in 2019 bij Boom verschijnen. Najaar 2018 verschijnt eerst al een heruitgave van de eerste drie delen van de Geschiedenis van de seksualiteit in een nieuwe Nederlandse vertaling. 

Deze publicaties vormen de aanleiding voor het organiseren van een studiedag/symposium vanuit het lectoraat Ethiek & Technologie op Saxion.

Symposium: Foucault over Subjectivering
te houden begin 2019, op Saxion
thema's:
  • Foucaults ontdekking en uitwerking van subjectivering als centraal thema in de Geschiedenis van de seksualiteit (in het kader van het moderne dispositief, de hellenistische oudheid, de vroege Christelijke kerk)
  • Wat de “voltooiing” van Foucaults project met de publicatie van Les aveux de la chair aan de benadering toevoegt of wijzigt
  • De verhouding tot andere denkers en scholen, met name fenomenologie en psychoanalyse
  • De actuele toepassing op het gebied van seksualiteit, maar ook in andere domeinen, zoals in de techniekethiek.