woensdag 4 april 2018

Social Media, Big Data en Verkiezingen

Op 4 april 2018 nam ik deel aan een debat over social media en verkiezingen. Door de recente ophef over Cambridge Analytica, Facebook en de Amerikaanse presidentsverkiezingen was het onderwerp ineens extra actueel.

Met: Dr. Damian Trilling (universitair docent politieke communicatie, UvA); Dr. Robin Effing (associate lector Smart Cities, Saxion); Dr. Steven Dorrestijn (associate lector Ethiek en Technologie, Saxion)

Foto overgenomen van verslag op Sax.nu
Zie info en opname via  Saxion Studium Generale website

dinsdag 7 november 2017

Hoofdstuk over Persuasive Technology (Dutch)

Onder redactie van Theo Wobbes en Maria van den Muijsenbergh verscheen zojuist de bundel Verleiding tot gezond gedrag: Persuasive technology in de gezondheidszorg.

De bundel bevat een hoofdstuk dat ik samen met Lars Assen schreef: "Onszelf op afstand besturen: De mens en persuasive technology". Verleiding tot gezond gedrag verschijnt als aflevering 105.3 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap bij uitgeverij Valkhof Pers.

donderdag 12 oktober 2017

Chapter on Product Impact Tool

Recently the nice collection Design for Behaviour Change, edited by Kristina Niedderer, Stephen Clune & Geke Ludden was published. publisher website


The book includes a chapter by me on the Product Impact Tool and the case of the Dutch public transport chip card. download

(This text is based on my PhD thesis (ch. 8 and 4) and it is an updated and more extensive version of a text published in Design for Usability: Methods & Tools – A Practitioner’s Guide (pp. 110-119). Delft: Design United/IOP-IPCR Design for Usability research project. book website)

zaterdag 30 september 2017

Lunch lecture on Michel Foucault

Michel Foucault is one of the most influential thinkers of the last century, and a remarkable figure in more than one way. He worked on striking topics such as madness, crime and punishment, and sexuality. Foucault wrote about knowledge and power, but also on ethics as an art of living. Since his death a pile of biographical books recounted his turbulent life. More importantly, his thinking continues to inspire many in philosophy and beyond.


Lunch Lecture by Steven Dorrestijn
Monday 2 October, 12.45-13.30 hours, Gallery/DesignLab, University of Twente

vrijdag 9 juni 2017

Van Persuasive Amsterdam tot geautomatiseerde samenleving (Dutch)

In april 2017 vond de jaarlijkse conferentie over Persuasive Technology plaats, ditmaal in Amsterdam. Het was een tweedaagse conferentie met daaraan voorafgaand een dag met colloquia voor promovendi en een dag met workshops. Een van de workshops was gewijd aan ethiek van Persuasive Technology. Lees verder...


maandag 29 mei 2017

Nagesprek The Circle, 1 juni, Concordia (Dutch)

Na afloop van de vertoning van de film The Circle op 1 juni in Concordia in Enschede gingen Peter-Paul Verbeek, Steven Dorrestijn en Thijs Geerdink in discussie over de gevolgen, kansen en bedreigingen van de stormachtige ontwikkeling van technische mogelijkheden en het gebruik van social media.


Techniek hoort bij de mens, als brenger van comfort en vooruitgang, maar ook als noodzaak omdat de mens zonder techniek niet eens zou kunnen overleven. Tegelijkertijd brengt techniek gevaren met zich mee: ongelukken, milieuvervuiling, en controle over heel het leven zoals in The Circle. In de film verandert het beeld van een technische utopie langzaam maar zeker in dystopische nachtmerrie. Dat geeft te denken: We kunnen niet zonder techniek, maar hoe groot zijn de gevaren en hoe kunnen we daar op een goede manier mee omgaan?Wakker blijven of in slaap dommelen? (Dutch)

In Filosofie & Praktijk 38(1) verscheen mijn review van Je hebt wél iets te verbergen: Over het levensbelang van privacy (Maurits Martijn & Dimitri Tokmetzis. De Correspondent, 2016).


Naar aanleiding van dit prima boek waarvan ik een bespreking geef, wil ik ook verder helpen duiden wat er op het spel staat. De toename van surveillance, maar vooral ook een verschuiving van toezicht met camera’s in de richting van geautomatiseerde diensten en beïnvloeding door slimme technologie met sensoren stelt ons voor de vraag: hoeveel techniek heeft de mens nodig en hoeveel techniek kan de mens verdragen? Zijn we wakker en alert genoeg om te weten waarover we zelf willen beslissen, of zijn we bezig onszelf te laten inslapen?

Download review-artikel - Website Filosofie & Praktijk
Download kortere recensie-versie

Humanising Algorithmic Listening

April 27-28 was the kick-off workshop of a the project Humanising Algorithmic Listening. I was invited to participate in the network, and was a speaker at the first workshop "Interdisciplinary perspectives: Machine Listening & Listening Machines" at the Sussex Humanities Lab, University of Sussex, Brighton.

dinsdag 14 maart 2017

Chapter on Utopian Technology

An extensive chapter of mine on utopian technology has appeared in a collection containing an essay by Pierre Musso and five commentaries. Musso's essay was a key note lecture at the conference of the Society of Philosophy and Technology in 2013 in Lisbon.


History, Philosophy, and Actuality of the Utopian View of Technology: On Pierre Musso’s Critique of Network Ideology. In Garcia, José Luís (ed.), Pierre Musso and the Network Society (pp. 103-129). Cham, Ch: Springer International Publishing.
download · publisher website

dinsdag 15 november 2016

Webinar Product Impact Tool (Dutch)

Onlangs verzorgde ik een webinar over de Product Impact Tool. De video staat online op video.saxion.nl.donderdag 29 september 2016

De Moraal van Digitaal - De impacts en ethiek van technologie (Dutch)

Op 27 oktober verscheen een themanummer van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek met als titel “De Moraal van Digitaal”. 
Ethische en filosofische aspecten van E-health was het thema van het jaarcongres 2015 van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde, naar aanleiding waarvan nu dit themanummer uitkomt.


Samen met Gert Olthuis was ik gastredacteur van het themanummer. 

Mijn eigen bijdrage, met collega Martine Vonk samen geschreven, geeft een goed beeld van het onderzoek in het lectoraat Ethiek & Technologie op Saxion. Met behulp van de Product Impact Tool (Dorrestijn) wordt gekeken naar de invloeden en de ethiek van technologie. 

Het artikel en het hele themanummer zijn in digitale vorm vrij beschikbaar via www.filosofieengeneeskunde.nl.

donderdag 26 mei 2016

Publicatie in Filosofie & Praktijk (Dutch)

Onlangs verscheen in een artikel met Martine Vonk samen geschreven over waarden in het ontwerpen en toepassen van zorgtechnologie.

(New article in Dutch on values in design)


Het artikel verscheen als M.A. Vonk & S. Dorrestijn (2016), “Waardengericht ontwerpen en toepassen van zorgtechnologie”. In Filosofie & Praktijk 37(1), pp. 45-60. (download)

vrijdag 18 maart 2016

Concordia Stand-Up Filosofie (Dutch)

Op donderdag 21 april 2016 werk ik mee aan Stand-up filosofie bij Concordia, Enschede.

(Thursday April 21 Stand-Up Philosophy in Concordia Enschede.)dinsdag 3 november 2015

Ethics and Technical Mediation

Two new articles have been published (online first) in Foundations of Science. The articles will be part of a special issue on the "Art of Living and Technology", edited by Yoni Van den Eede, Gert Goeminne en Marc Van den Bossche.The Care of Our Hybrid Selves: Ethics in Times of Technical Mediation (download)

This article is followed by two commentaries, by Marli Huier (download) and by Galit Wellner (download), which encouraged me in my final reply to speak about current interests and work in progress.

The Uses of Reason in Times of Technical Mediation (download)

woensdag 22 juli 2015

Latour en Dooyeweerd (Dutch)

Nieuw artikel, verschenen in Denkwijzer (en in Soφie)

Hoe techniek kruist met ethiek, politiek en religie: Bij Latour en Dooyeweerd. 


Bruno Latour is bekend van de actor-netwerk theorie, maar zijn recente filosofische hoofdwerk draait helemaal om waarden (Enquête sur les modes d’existence, 2012). Ook religie hoort daarbij. Latours onderzoek naar wetenschap en techniek blijkt verrassenderwijze zelfs voortgekomen uit zijn interesse in theologie en bijbeluitleg uit zijn tijd als “militant katholiek student” ("Biographie d'une enquête". Archives de philosophie, 75(4)). Latours notie van een onderzoek naar de manieren van zijn lijkt erg op een centraal thema in de filosofie van Herman Dooyeweerd (Wijsbegeerte der wetsidee), namelijk de modale aspecten (wetskringen, zijnswijzen). Nog opmerkelijker wordt het omdat beide benaderingen hetzelfde aantal zijnswijzen tellen, namelijk vijftien. Vandaar deze vergelijking tussen beide denkers, toegespitst op techniek en cultuur. 
The Crossings of Technology with Ethics, Politics, and Religion: On Latour and Dooyeweerd. (new article in Dutch)

Bruno Latour is known for the actor-network theory, but quite surprisingly, his recent An Inquiry Into Modes of Existence (2013) is all about values, including religion. Latour even states that his researches into technology developed from his interest in theology and biblical exegese when he was "a militant catholic student" ("Biography of an inquiry". Social Studies of Science, 43(2)). Latour's notion of "modes of existence" very much resembles a central theme in the work of Dutch philosopher Herman Dooyeweerd, namely of the modes of being (or modal aspects, or law spheres) (A New Critique of Theorethical Thought). Even more remarkable is that the number of modes is in both cases fifteen. Hence this comparison of both thinkers, with a special focus on technology and culture.

woensdag 1 juli 2015

The Moral of Things

Lecture on Thursday 2 october in Het Nieuwe Instituut, Rotterdam. (see website)


The Information Machine (1958). Charles & Ray Eames. Courtesy of Prelinger Archive.

Het Nieuwe Instituut, in collaboration with research fellow Ruben Jacobs (cultural sociologist), organises two evenings under the title Soft Strategies, a reference to the way in which designers can make technological objects more 'human'. On July 2, design historian Timo de Rijk and technology philosopher Steven Dorrestijn explore the history and theory behind the - often invisible - morality of objects. What ethical considerations underlie the creation of objects and how can we make this visible?
*
Het Nieuwe Instituut organiseert in samenwerking met Fellow Ruben Jacobs (cultuursocioloog) twee avonden onder de titel Soft Strategies, een verwijzing naar de manier waarop ontwerpers technologische objecten ‘menselijker’ kunnen maken. Op 2 juli verkennen we met designhistoricus Timo de Rijk en techniekfilosoof Steven Dorrestijn de geschiedenis en theorie achter de - vaak onzichtbare - moraal van objecten. Welke ethische overwegingen liggen ten grondslag aan de totstandkoming van objecten en hoe kunnen we deze zichtbaar maken?

vrijdag 15 mei 2015

Techniekfilosofie in Woordenboek Filosofie (Dutch)

Samen met Pieter Tijmes heb ik de lemma's Techniekfilosofie, Techniek en Technocratie verzorgd voor de nieuwe uitgave van het Woordenboek Filosofie (Harry Willemse en Peter de Wind, red. Garant, 2015).(Publication of articles in Dutch on Philosophy of technology, Technology, and Technocracy in Dutch Dictionary of Philosophy.)

donderdag 19 maart 2015

Elixer - Derya Zenginoglu (Dutch)

Zaterdag 14 maart 2015 gaf ik een korte lezing bij de opening van de expostie Elixer van Derya Zenginoglu in de galerie van Boekhandel Broekhuis.


vrijdag 2 januari 2015

Das Design unseres Lebens: Philosophie und Ethik im Kontext von Technologie und Design (German)


A concise introduction to my research in German, issue from a talk in Neudietendorf, Germany, on the 9th of September 2014, was just published by Christoph Gäbler on his website www.gaebler.info

Download pdf "Das Design unseres Lebens"
See http://www.gaebler.info/2014/12/dorrestijn/

Thanks to Steffi Fleige and Christoph Gäbler for help with the translation.

zaterdag 13 september 2014

Opening Expo Martin Oostenrijk (Dutch)


Expositie Martin Oostenrijk in het PET-paviljoen te Enschede.

OPENING
zaterdag 13 september / 16:00 door dr. steven dorrestijn
Wijkcentrum pet-paviljoen, Blekerstraat 103, Enschede

download lezing

website kunstbovenhetmaaiveld.wordpress.com